West Aleta Singers

Terschellinger mannenkoor

West Aleta Singers

Het mannenkoor West Aleta Singers is op 27 januari 1974 opgericht.
De naam West Aleta is afkomstig van het zowel beroemde als beruchte wijnschip dat 12 februari 1920 strandde op de Noordergronden bij Terschelling en het eiland letterlijk overspoelde met wijn. Dit historisch verhaal is terug te vinden in het logo van het koor.
Na een moeilijke periode wat het ledental betreft begon, mede door de brede opzet van het repertoire, een tijd waarin het mannenkoor een eigen identiteit ontwikkelde onder de bezielende leiding van dirigent Sieb Leenstra, in januari ’97 opgevolgd door Sjoerd Hibma en in het najaar van 2002 werd het roer voor de tweede keer overgenomen door Sieb Leenstra. Na in juni 2007 afscheid te hebben genomen van Sieb Leenstra, is hij in augustus 2007 opgevolgd door Egbert J. Scheffer uit Harlingen.

Momenteel telt het koor ruim 60 leden waaronder nog steeds enkele ‘van het eerste uur’.
Samenstelling

De West Aleta Singers komen van Terschelling, van Oost tot West.
Solisten uit alle geledingen van het koor geven een aantal liederen veelal een eigen dimensie.De leden komen uit alle sectoren van de Terschellinger samenleving: wie graag zingt is van harte welkom!

Voor de instrumentale begeleiding kan een beroep worden gedaan op vier accordeonisten en een pianiste.