Over het koor

Het mannenkoor West Aleta Singers is op 27 januari 1974 opgericht.

Schipbreuk van vrachtschip West Aleta in 1920

De naam West Aleta

De naam West Aleta is afkomstig van het zowel beroemde als beruchte wijnschip dat 12 februari 1920 strandde op de Noordergronden bij Terschelling en het eiland letterlijk overspoelde met wijn. Dit historisch verhaal is terug te vinden in het logo van het koor.

Dirigent Sjoerd de Boer

Sjoerd de Boer uit Franeker is sinds augustus 2014 de dirigent van de West Aleta Singers. Momenteel telt het koor 60 leden waaronder nog steeds enkele ‘van het eerste uur’. Het repertoire is breed van opzet. Naast de zeemansliederen, die bijna altijd vierstemmig worden gezongen, zingt het koor geestelijke, populaire en klassieke liederen en niet te vergeten een aantal Terschellinger liederen. Oorspronkelijke, maar ook vaak geleende melodieën, op teksten van één van de drie dialecten van dit mooie eiland.

Samenstelling

Solisten uit alle sectoren van het koor geven een aantal liederen veelal een eigen dimensie. De leden komen uit alle geledingen van de Terschellinger bevolking. Wie graag zingt is van harte welkom op maandagavond in Ons Huis op West.

Voor de instrumentale begeleiding kan altijd een beroep worden gedaan op vier accordeonistes en een pianiste.

Repetities

Het koor repeteert iedere maandag van 19:45 tot 22:00 uur in Ons Huis op West.
Je bent van harte welkom om te luisteren of mee te zingen.