Privacy-verklaring West Aleta Singers

West Aleta Singers

West Aleta Singers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.westaletasingers.nl

p/a Dorpsstraat 95A

8896 JD  Hoorn – Terschelling

Email: info@westaletasingers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel

West Aleta Singers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

West Aleta Singers gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen op nemen in het kader van de dienst die wij elkaar over en weer verlenen.

Van bezoekers van de website van West Aleta Singers worden geen gegevens vastgelegd.

Tijdens concerten en optredens worden niet alleen foto’s van West Aleta Singers gemaakt, maar ook sfeerimpressies. Op deze sfeerimpressies zijn ook personen, niet zijnde leden van de West Aleta Singers, zichtbaar. West Aleta Singers vraagt voorafgaand aan plaatsing op de website niet expliciet toestemming voor het plaatsen van dit fotomateriaal. Mocht u bezwaar maken tegen plaatsing van fotomateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit kenbaar maken via e-mailadres

info@westaletasingers.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@westaletasingers.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

West Aleta Singers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

West Aleta Singers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

West Aleta Singers verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

West Aleta Singers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door West Aleta Singers.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@westaletasingers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd persoonlijk aan de secretaris worden gericht.

West Aleta Singers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

West Aleta Singers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@westaletasingers.nl.

Melden datalekken

Het vermoeden van datalekken kan gemeld worden bij de secretaris van West Aleta Singers via

info@westaletasingers.nl of mondeling bij de secretaris.

De secretaris zorgt in overleg met de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.